Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/36/142136/vision4sports.se/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Affärsområdet Concept & infrastructure Services

Hanterar frågor som rör mycket av den hårdvara och infrastruktur som måste finnas runt dagens sport för att prestationerna skall kunna bli konkurrenskraftiga. I samband med att det kan vara svårt att finansiera sportanläggningar i dagens samhälle då idrotten har begränsat med resurser och det offentliga får det allt svårare att motivera satsningar inom idrotten, så har våra rådgivare mycket att tillföra ifall det ges möjlighet att medverka i tidiga skeden av tänkta projekt. Vi har erfarenhet och anses vara något av specialister att ta fram samt utveckla innovativa lösningar som bidrar till att stärka ekonomin avseende projekt, satsningar och investeringar inom området för idrottsfastigheter.

Vi inhämtar systematiskt information från våra internationella nätverk av arenaägare och våra rådgivare inom övriga affärsområden när det gäller funktionalitet eller annan kommersiell input som innebär att vi kan bygga in mervärden i samband med projekt för våra kunders räkning.

Vad måste man tänka på som ägare till en arena?

Många tänker endast på hur arenan ska funka vid evenemang men inte hur det skall fungera för de som jobbar där varje dag.