Fastigheter

De tjänster som vi erbjuder inom tjänster är

 • Kommersiell planering vid byggande av arenor och andra sportfacilliteter samt anläggningar
 • Förmedla kommersiella rättigheter
 • Strategi för att ta projekt till marknaden
 • Genomförbarhet av byggande – Projektering och Finansiering
 • Fastighetsutvecklingskoncept
 • Kommersiell design och utveckling
 • Konceptutveckling
 • Energieffektiviseringsprogram
 • Projektutvecklingsprogram
 • Rådgivningstjänster gentemot beställare
 • Projektledning
 • Organisationsprogram för drift och förvaltning
 • Management av befintliga anläggningar
 • Leasing av belysning
 • Utvärderingsprogram för arenaägare
 • Offentlig ishallsbyggare