Sponsring

De sponsringstjänster vi erbjuder är

  • Beprövade modeller för sponsringsupplägg
  • Utveckling och uppbyggnad av affärsnätverk
  • Försäljning av sponsrings- och aktiveringsprogram
  • Utveckling & förvaltning av sponsorportföljer
  • Sammanhållna sponsrings- och aktiveringsprogram
  • Sponsorsaktiviteter
  • Nätverks- och marknadsresor till Riga – skapa nätverk, lära sig om EU-regler samt marknaden i EU.