FÖRETAG

För företag kan vi erbjuda

 • Utformning av friskvårdsprogram
 • Rehabiliteringsprogram, telefonrådgivning vid frånvaro, plan för långtidssjukskrivna, rehab policys och ärenden.
 • Stresshantering
 • Kostrådgivning
 • Sömnvanor
 • Träningsupplägg, Kondition, Muskel och Rörlighet
 • Nikotinavvänjning med eller utan läkemedel
 • Hälsoprofilbedömning
 • Föreläsningar, Kost, Träning, Sömn och Nikotinavvänjning
 • Integrerade uppföljningsprogram kopplade till träningskortsatsningar och målbilder
 • PR och kommunikationsstrategier
 • Pressjourstjänster för klubbar och företag
 • Moderatorer
 • Huvudtalare
 • Inspirations- och motivationsföreläsningar
 • Föreläsningsprogram