Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/36/142136/vision4sports.se/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Vision

År 2020 skall VISION 4 SPORTS utgöra en av Skandinaviens största och mest framgångsrika kommersiella aktör inom sport.

Mission

 • Vår vision är att VISION 4 SPORTS till år 2020 med assistans av våra affärspartners skall utgöra en av Skandinaviens största och mest framgångsrika aktörer inom den kommersiella sportindustrin.
 • Vår mission är att tillsammans med våra affärspartners utmana dolda monopol, eller liknande situationer inom sportindustrin som i dagsläget tvingar in det offentliga i samarbeten som det privata mycket väl skulle kunna bära.
 • Vår mission är att aktivt bekämpa situationer som verkar hämmande för den kommersiella utvecklingen för såväl individer, förbund, klubbar eller som på annat sätt riskerar att urholka den nationella konkurrenskraften inom enskilda sporter sett utifrån såväl ett lokalt, regionalt, nationellt som ett internationellt perspektiv.
 • Vår mission är att inom egen organisation tillhandahålla några av Skandinaviens och Världens främsta rådgivare inom sina kompetensområden för våra klienter men även andra uppdragsgivare såsom, klubbar, förbund, organisationer, företag, entreprenörer och offentlig sektor i syfte att bistå dessa att utveckla samt hjälpa till med realiseringen av visioner och mål inom området för sport.
 • Vår mission är att bistå innehavare av kommersiella rättigheter att utveckla samt öka det kommersiella värdet på deras rättighetsinnehav.
 • Vår mission är att bistå och hjälpa regioner samt städer genom ett affärmässigt partnerskap utveckla, eller på konsultativ basis attrahera sport-, underhållnings- och andra typer av livsstilrelaterade evenemang som bidrar till att förstärka bilden av regionen- och staden som en turistmagnet samt destination.
 • Vår mission är att tillsammans med våra affärspartners erbjuda våra klienter all kompetens under ett tak, oavsett om det är ett förbund, en atlet, styrelse, klubb, arenaägare, skola eller ett företag som utgör vår klient.
 • Vår mission är att tillsammans med våra affärspartners utmana dolda monopol, eller liknande situationer inom sportindustrin som i dagsläget tvingar in det offentliga i samarbeten som det privata mycket väl skulle kunna bära.
 • Vår mission är att aktivt bekämpa situationer som verkar hämmande för den kommersiella utvecklingen för såväl individer, förbund, klubbar eller som på annat sätt riskerar att urholka den nationella konkurrenskraften inom enskilda sporter sett utifrån ett internationellt perspektiv.
 • Vår mission är att inom egen organisation tillhandahålla några av Skandinaviens och Världens främsta rådgivare inom sina kompetensområden för våra klienter men även andra uppdragsgivare såsom, klubbar, förbund, organisationer, företag, entreprenörer och offentlig sektor i syfte att bistå dessa att utveckla samt hjälpa till med realiseringen av visioner och mål inom området för sport.
 • Vår mission är att bistå innehavare av kommersiella rättigheter att utveckla samt öka det kommersiella värdet på deras rättighetsinnehav.
 • Vår mission är att bistå och hjälpa regioner samt städer genom ett affärmässigt partnerskap utveckla, eller på konsultativ basis attrahera sport-, underhållnings- och andra typer av livsstilrelaterade evenemang som bidrar till att förstärka bilden av regionen- och staden som en turistmagnet samt destination.
 • Vår mission är att tillsammans med våra affärspartners erbjuda våra klienter all kompetens under ett tak, oavsett om det är ett förbund, en atlet, styrelse, klubb, arenaägare, skola eller ett företag som utgör vår klient.

Om våra partners

Samtliga våra partners utgörs av företag och verksamheter som primärt tillför mervärden till våra kunder. Samtliga av våra affärspartners är således utvalda med stor omsorg. Där vi bland annat försäkrat oss om att de klarar av att leva upp till VISION 4 SPORTS högt ställda förväntningar utifrån etik och sunda grundläggande värderingar.

Ett antal av våra affärspartners bistår VISION 4 SPORTS inom olika strategiska kommersiella initiativ. En del av våra affärspartners utgör i vissa fall en självklar leverantör av specialistinsatser framförallt inom våra större infrastrukturella och våra mer kommersiellt omfattande projekt. I regel verkar våra affärspartners som underleverantörer inom.